inspire devotage יין מלבק מרסלן יקב טפרברג

64.50

יח׳

נחמד לדעתנחמד לדעת

יין אדום יבש, 65% ענבי מלבק, 35% ענבי מרסלן, בציר 2018, ענבי המלבק והמרסלן מגיעים מחלקות איכותיות מעמק איילון, בציר מכני בשעות הלילה המאוחרות


המוצר מוגבל לבני 18 ומעלה – אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.