זרעי שומר

8.90

יח׳

נחמד לדעתנחמד לדעת

העלים משמשים למאכלי בשר, הזרעים כתבלין

מיקום: שמש

השקייה: שמור על קרקע לחה לאחר הזריעה