זרעי מרווה

8.90

יח׳

נחמד לדעתנחמד לדעת

מועד זריעה – אביב, קיץ, סתיו


מרווח זריעה – 5 עד 7 ס”מ


עומק זריעה – 0.5 עד 1 ס”מ


תנאי אור – שמש


השקיה – יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה