זרעי כרוב באק צ’וי

8.90

יח׳

נחמד לדעתנחמד לדעת

מועד הזריעה: כל השנה

מיקום: בשמש

השקייה: שמור על קרקע לחה לאחר הזריעה