תרומה על סך 10 ש”ח

10.00
יח׳

תרומה על סך 20 ש”ח

20.00
יח׳

תרומה על סך 50 ש”ח

50.00
יח׳

תרומה על סך 100 ש”ח

100.00
יח׳