EFES- בירה ללא אלכוהול בטעם תפוח

7.90
יח׳

EFES- בירה ללא אלכוהול בטעם מלון מנגו

7.90
יח׳

EFES- בירה ללא אלכוהול בטעם תות

7.90
יח׳

בירה באדוויזר 330 מ”ל

9.90
יח׳

בירה לה שוף צ’רי 330 מ”ל

14.90
יח׳

בירה לה שוף 330 מ”ל

14.90
יח׳

בירה לף בראון 330 מ”ל

12.90
יח׳

בירה מלכה אדמונית 330 מ”ל

15.90
יח׳

בירה מלכה בהירה 330 מ”ל

15.90
יח׳

בירה דובל 330 מ”ל

14.90
יח׳