ביצי שליו כבושות בצנצנת 20 יח’

37.80
יח׳

ביצי שליו 12 יח’

19.80
יח׳

ביצים מידה לארג’ תבנית 30 יח’

28.30
יח׳

ביצי חופש לארג’ 12 יח בתבנית

19.50

ביצים אורגניות לארג’ 12 יח בתבנית

24.80